XE LAU NHÀ CÔNG NGHIỆP NHẬP KHẨU

Kích thước sản phẩm:

– Thùng lau  60 x 36.7 x 30 cm

– Thân cây lau 114-145 cm

– Bông lau 48 x 13.5 cm

– Hàng nhập khẩu

– Có độ bền cao