TỦ NHỰA NOVA ĐẠI ĐỒNG TIẾN

1,250,000 

Kích thước: 600 x 475 x 1240 mm

Qui cách: 1 Cái/Kiện

Nguyên liệu: PP/ABS

Màu sắc: Dương, Hồng, Trắng, Lá

TỦ NHỰA NOVA ĐẠI ĐỒNG TIẾN

1,250,000