THÙNG VUÔNG 30 LÍT – NHỰA DUY TÂN

105,000 

No. 750

Kích thước: 52 x 32 x 27.5 cm

Nguyên liệu: PP

Màu sắc: Trắng

THÙNG VUÔNG 30 LÍT – NHỰA DUY TÂN

105,000