THÙNG NHỰA CHỮ NHẬT 2000 LÍT

Kích thước (cm): 192 x 142 x 102

Nguyên liệu: Nhựa chính phẩm

Màu sắc: xanh dương, trắng