SÓNG NHỰA BÍT (KHAY CHỮ NHẬT) 1T5 DUY TÂN

85,000 

Kích thước  62,6 x 42,4 x 15 cm

Nguyên liệu HDPE

Màu sắc Dương, Đỏ, Lá, Vàng

SÓNG NHỰA BÍT (KHAY CHỮ NHẬT) 1T5 DUY TÂN

85,000 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.