HỘP VUÔNG CAO H210

Mã sản phẩm: H091111

Kích thước: 11,8×11,8×7,2cm

Nguyên liệu: PP chính phẩm

Màu sắc: Trắng