GHẾ CAFE KHUNG SẮT LƯỚI QUI PHÚC

205,000 

Chất liệu: Sườn sắt sơn; mặt ngồi và lưng tựa lưới/vải

Kích thước mở: 52 x 55 x 68cm

Kích thước xếp: 64 x 55 x 9cm

Cao tay: 49cm

Cao ngồi: 33cm

Rộng ngồi: 45.5cm

 

GHẾ CAFE KHUNG SẮT LƯỚI QUI PHÚC

205,000