Cần xé nhựa đan nhỏ Duy Tân

156,000 

Kích thước: 60,7 x Ø 55 x 48 cm

Qui cách 05 Cái/Kiện

Nguyên liệu HDPE

Màu sắc Dương, Đỏ, Vàng, Lá, Trắng, Gỗ

Cần xé nhựa đan nhỏ Duy Tân

156,000