CẦN XÉ ĐAN LỚN DUY TÂN

245,000 

No.1394

Kích thước:  76,4 x Ø 71 x 64,5 cm

Qui cách  05 Cái/Kiện

Nguyên liệu HDPE

Màu sắc Dương, Đỏ, Vàng, Lá, Trắng, Gỗ

CẦN XÉ ĐAN LỚN DUY TÂN

245,000