Phi công Mỹ rượt đuổi tiêm kích Đức dưới chân tháp Eiffel năm 1944

Phi công Mỹ rượt đuổi tiêm kích Đức dưới chân tháp Eiffel năm 1944 – VnExpress