XÔ ĐÁ NHỎ DUY TÂN 1172

48,000 

No.1172

Kích thước      25,5 x 22,5 x 22 cm

Thể tích 5,2L

Qui cách 10 Cái/Kiện

Nguyên liệu SAN, QRSIN, HDPE

XÔ ĐÁ NHỎ DUY TÂN 1172

48,000