TỦ NHỰA NOVA+ SIZE L ĐẠI ĐỒNG TIẾN

1,400,000 

Kích thước: 700 x 510 x 1300 mm

Qui cách: 1 Cái/Kiện

Nguyên liệu: PP/ABS

Màu sắc: Dương, Hồng, Trắng, Lá

TỦ NHỰA NOVA+ SIZE L ĐẠI ĐỒNG TIẾN

1,400,000