TỦ ĐẠI KIỂU 4 NGĂN DUY TÂN

950,000 

NO.705N/4

Kích thước: 57 x 47 x 94 cm (4N)

Màu sắc: Dương, Hồng, Trắng, Vàng

TỦ ĐẠI KIỂU 4 NGĂN DUY TÂN

950,000