Thùng trong không bánh xe trung (14 lit)

70,000 

TH.002

Kích thước: 42 x 31 x 16.5(cm)

Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

Màu sắc: trong suốt

Thùng trong không bánh xe trung (14 lit)

70,000