Thùng trong không bánh xe đại (26 lit)

100,000 

TDN.26

Kích thước: 51 x 36 x 20(cm)

Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

Màu sắc: trong suốt

Thùng trong không bánh xe đại (26 lit)

100,000