THÙNG RÁC ĐẠP Y TẾ CHO KHU CÁCH LY

Kích thước  34.5 x 34 x 44 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: vàng, đen, trắng, dương