Thùng rác đạp lớn Duy Tân

145,000 

Kích thước 34.5 x 34 x 44 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Kem, Lá, Dương

 

Thùng rác đạp lớn Duy Tân

145,000