THÙNG RÁC ĐẠP 05 THÂN TRẮNG NẮP MÀU

75,000 

Kích thước 24.5 x 22.0 x 31.0 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: đỏ, dương

THÙNG RÁC ĐẠP 05 THÂN TRẮNG NẮP MÀU

75,000 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.