THÙNG RÁC ĐẠP 04

120,000 

Kích thước 29.0 x 26.5 x 37.0 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: đỏ, dương

THÙNG RÁC ĐẠP 04

120,000