Thùng nhựa tròn 70 lít Vĩ Hưng

180,000 

Kích thước  49.5 x 54 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Đỏ, Dương, Lá, Trắng

Thùng nhựa tròn 70 lít Vĩ Hưng

180,000