Thùng nhựa tròn 25 lít Duy Tân

75,000 

Mã sản phẩm 629

Kích thước 36.5 x 38 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Đỏ, Dương, Lá

Thùng nhựa tròn 25 lít Duy Tân

75,000