THÙNG NHỰA CHỮ NHẬT TRONG SUỐT 90 LÍT – DUY TÂN

250,000 

No. 1244

Kích thước 76,7 x 51,4 x 31,9 cm

Qui cách 5 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Nhựa trong

THÙNG NHỰA CHỮ NHẬT TRONG SUỐT 90 LÍT – DUY TÂN

250,000