Thùng đá vuông 12 lít Tý Liên

170,000 

NO.823

Kích thước : 32 x 22 x 25.5 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Dương, Đỏ, Lá

Thùng đá vuông 12 lít Tý Liên

170,000