THÙNG CHỮ NHẬT 30 LÍT KHÔNG BÁNH XE – NHỰA DUY TÂN

120,000 

Kích thước  57 x 38 x 21 cm

Qui cách  5 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Trắng

THÙNG CHỮ NHẬT 30 LÍT KHÔNG BÁNH XE – NHỰA DUY TÂN

120,000