Thùng B (thùng sơn) 10 lít có nắp

40,000 

Kích thước 27,4 x 26,4 x 26,5 cm

Qui cách 10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

 

Thùng B (thùng sơn) 10 lít có nắp

40,000