Thau nhựa sâu 7T0 Duy Tân

155,000 

NO.261

Kích thước Ø 70 x 26 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Đỏ, Lá, Dương,Cam.

Thau nhựa sâu 7T0 Duy Tân

155,000