THAU NHỰA SÂU 6T0 DUY TÂN

85,000 

No.258

Kích thước Ø 60 x 21.5 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Đỏ, Lá, Dương,Cam.

THAU NHỰA SÂU 6T0 DUY TÂN

85,000