THAU CÓ QUAI XÁCH – THAU RẢI PHÂN

Mã số: 416

Đơn vị: cái

Qui cách: 10 cái/kiện

Kích thước: 48 x 43 x 20 cm

Nguyên liệu: Nhựa pp

Màu sắc: Đỏ, Vàng, Dương