Sóng nhựa hở 1T Long Thành HS010

54,000 

Đựng nông sản, thực phẩm, hàng may mặc, nguyên liệu sản xuất

Chồng được nhiều lớp

Có độ bền cao

Có nhiều kích cỡ

Sóng nhựa hở 1T Long Thành HS010

54,000