Sóng nhựa hở 1T Long Thành HS010

Giá gốc là: 70,000 ₫.Giá hiện tại là: 54,000 ₫.

Đựng nông sản, thực phẩm, hàng may mặc, nguyên liệu sản xuất

Chồng được nhiều lớp

Có độ bền cao

Có nhiều kích cỡ

Sóng nhựa hở 1T Long Thành HS010

Giá gốc là: 70,000 ₫.Giá hiện tại là: 54,000 ₫.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.