SÓNG NHỰA BÍT (KHAY NHỰA) 1T DUY TÂN

65,000 

Kích thước (mm): 62,6 x 42,4 x 9.9 cm

Nhựa chính phẩm của Duy Tân

Chất cao nhiều lớp được

Thùng nhựa dày và chắc chắn

SÓNG NHỰA BÍT (KHAY NHỰA) 1T DUY TÂN

65,000 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.