SÓNG NHỰA BÍT (KHAY NHỰA) 1T DUY TÂN

65,000 

Kích thước (mm): 62,6 x 42,4 x 9.9 cm

Nhựa chính phẩm của Duy Tân

Chất cao nhiều lớp được

Thùng nhựa dày và chắc chắn

SÓNG NHỰA BÍT (KHAY NHỰA) 1T DUY TÂN

65,000