SÓNG NHỰA BÍT (KHAY CHỮ NHẬT) 1T9 DUY TÂN

98,000 

Đơn vị              Cái

Kích thước  62,6 x 42,4 x 19 cm

Nguyên liệu HDPE

Màu sắc Dương, Đỏ,Lá, Vàng

 

SÓNG NHỰA BÍT (KHAY CHỮ NHẬT) 1T9 DUY TÂN

98,000