SÓNG NHỰA BÍT (KHAY CHỮ NHẬT) 1T9 DUY TÂN

Giá gốc là: 120,000 ₫.Giá hiện tại là: 98,000 ₫.

Đơn vị              Cái

Kích thước  62,6 x 42,4 x 19 cm

Nguyên liệu HDPE

Màu sắc Dương, Đỏ,Lá, Vàng

 

SÓNG NHỰA BÍT (KHAY CHỮ NHẬT) 1T9 DUY TÂN

Giá gốc là: 120,000 ₫.Giá hiện tại là: 98,000 ₫.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.