SÓNG HỞ 1T8 DUY TÂN 1330

95,000 

Kích thước 58,6 x 39,2 x 18 cm

Nguyên liệu HDPE

Màu sắc: Đỏ, dương, lá, vàng, trắng

SÓNG HỞ 1T8 DUY TÂN 1330

95,000