Sóng bội nhựa 5T2 Duy Tân

No.265

Kích thước 50,2 x 49,8 x 35,3 cm

Qui cách 10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương, Đỏ, Lá, Vàng

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.