SÓNG BÍT 4T5 – NHỰA DUY TÂN

295,000 

No.1395

Kích thước 77,8 x 49,6 x 44,7 cm

Qui cách 1 Cái/Kiện

Nguyên liệu HDPE

Màu sắc Dương, Đỏ, Lá, Vàng, Trong

SÓNG BÍT 4T5 – NHỰA DUY TÂN

295,000 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.