RỔ VUÔNG C3 150113 TÂN LẬP THÀNH

13,000 

Mã sản phẩm: 150113

Kích thước (mm): 30.5×24.5×10.2 cm

Màu sắc: nhiều màu, được chọn màu

RỔ VUÔNG C3 150113 TÂN LẬP THÀNH

13,000