RỔ NHẬT 23x15x10,6

12,000 

Mã sản phẩm: 101212

Kích thước: 23x15x10,6cm

Nguyên liệu: PP chính phẩm

Màu sắc: Đỏ, Dương, Lá, Hồng, Đen

RỔ NHẬT 23x15x10,6

12,000