Rổ chữ nhật 2T0 Duy Tân

14,000 

No.163

Kích thước        29 x 20 x 7,5 cm

Qui cách           50 Cái/Kiện

Nguyên liệu       Nhựa PP

Rổ chữ nhật 2T0 Duy Tân

14,000