Pallet nhựa S4 1092 (120x120x15) Duy Tân

Kích thước  120 x 120 x 15 cm

Số đường nâng:  4

Tải trọng tĩnh:  3000kg

Tải trọng động:  1000kg

Số mặt sử dụng:  1

Nguyên liệu HDPE

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.