Pallet nhựa lắp ráp 1.1m Duy Tân

660,000 

Kích thước: 110 x 110 x 15 cm

Số đường nâng: 4

Tải trọng tĩnh: 1000kg

Tải trọng động: 300 Kg

Số mặt sử dụng: 1

Qui cách:  1 Cái/Kiện

Pallet nhựa lắp ráp 1.1m Duy Tân

660,000 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.