PALLET LIỀN KHỐI 1 MẶT 497T HIỆP THÀNH

830,000 

Loại: Liền Khối 1 Mặt – 4 Đường Nâng

Tải Trọng Tĩnh: 1000 kg

Tải Trọng Nâng: 600 kg

Trọng Lượng: 7.5 kg (+/- 0.5 kg)

PALLET LIỀN KHỐI 1 MẶT 497T HIỆP THÀNH

830,000