LY KIẾNG CÓ QUAI

Mã sản phẩm: L006

Kích thước (mm): L.110 x W.80 x H.115

Nguyên liệu: Thủy tinh

Màu sắc: trong suốt