LY BIA MÃNG CẦU KIẾNG

Mã sản phẩm: L005

Kích thước (mm): L.110 x W.80

Nguyên liệu: Thủy tinh

Màu sắc: trong suốt