KY RÁC CÁN CAO NHỎ DUY TÂN

28,000 

Kích thước 23 x 28,5 x 68 cm

Qui cách 10 Cái/ Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương, Lá

KY RÁC CÁN CAO NHỎ DUY TÂN

28,000