KY RÁC CÁN CAO LỚN DUY TÂN 958

38,000 

Đơn vị              Cái

Kích thước 29,9 x 35,5 x 69,5 cm

Qui cách 10 Cái/ Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương, Lá

KY RÁC CÁN CAO LỚN DUY TÂN 958

38,000