KHAY NHỰA BÍT CHỮ NHẬT 64 x 39 x 24

Kích thước (cm): 64 x 39 x 24

Nguyên liệu: PP

Màu sắc: xám