KHAY CHỮ NHẬT 352 (390 × 320 × 50)

38,000 

Mã sp: 352

Kích thước (mm): 390 × 320 × 50

Nguyên liệu: Nhựa PP

Màu sắc: dương

KHAY CHỮ NHẬT 352 (390 × 320 × 50)

38,000