KỆ DỤNG CỤ NHỎ HIỆP THÀNH

27,000 

No.617  

Kích thước: 120 x 185 x 84 mm

Qui cách 5 Cặp/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương, Đỏ, Vàng

KỆ DỤNG CỤ NHỎ HIỆP THÀNH

27,000