KỆ DỤNG CỤ ĐẠI – NHỰA DUY TÂN

163,000 

NO.719

Đơn vị               Cặp

Kích thước  30 x 48.5 x 17 cm

Qui cách  5 Cặp/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương

KỆ DỤNG CỤ ĐẠI – NHỰA DUY TÂN

163,000