Giỏ xách siêu thị G1025

78,000 

G.1025

Kích thước 431 x 306 x 230 mm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Dương, đỏ

 

Giỏ xách siêu thị G1025

78,000