GIỎ SIÊU THỊ LỚN – NHỰA DUY TÂN

Đơn vị               Cái

Kích thước  47,6 x 33,6 x 26,1 cm

Qui cách  20 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương, Trắng, Lá, Đỏ, Xám